Učebny
Podmínky

 

Kontakt

 

kontaktní osoba:
Bc. Andrea Havlátková
 
Adresa:
Lužické náměstí č.p. 158
408 01 Rumburk
 
tel.:   607 12 12 99
mail:  info@jazykovka-pohodove.com
www.jazykovka-pohodove.com
 
Kontaktní formulář zde

Pro přihlášení do kurzu si prosím vytiskněte přiloženou přihlášku, kterou následně přineste na první schůzku s lektorem. V případě dotazu, nás můžete kontaktovat zde
 
Individuální kurz angličtiny/němčiny/ruštiny/španělštiny bude vždy zaplacen na začátku měsíce, vždy na 1 měsíc dopředu. Kurz pro dva a tři vždy 2 měsíce dopředu, event. dle dohody na kvartál a to v termínu splatnosti, uvedeném na faktuře, nebo jiném dokladu, jinak nelze kurz zahájit!
 
Kurz pro jednoho: v případě absence klienta z hodiny je nutné se omlouvat vždy min.1 den dopředu, tj.minimálně 24 hodin předem, nejlépe telefonicky a to přímo vyučujícímu, tato včasná omluva, zajišťuje klientovi, náhradní hodinu, která proběhne v nejbližším možném termínu po vzájemné dohodě s vyučujícím. Jedná se ovšem pouze o maximálně 1 hodinu měsícně(v případě objednané 2hodinovky týdně, se jedná o dvě hodiny, 3hodinovky 3hodiny), kterou tímto způ-
sobem lze nahradit, nelze tedy nahrazovat v měsíci opakovaně!
 
Kurz pro dva, tři, čtyři: v případě absence jednoho klienta ze dvou, tří,čtyř hodina(y) proběhnou a to bez nároku na vrácení kursovného absentujícímu, ikdyž bude včas omluven.
 
Objednané hodiny, zásadně neodpadávají, ale jsou vždy nahrazeny v nejbližší době! Všeobecně se má za to, že se vždy jedná pouze o výjimečné případy, jenž nemají opakující se charakter! Za neomluvené, nebo omluvené hodiny, ale na poslední chvíli, tj.ve lhůtě kratší než je 24 hodin, nemá klient právo, požadovat peníze zpět, nebo náhradní hodinu. Pevnou vyuču-
jící periodou je vždy 1 kalendářní měsíc, nelze jej nijak dělit, ani požadovat peníze zpět za kur-
sovné apod. Výpovědní lhůta z kurzu je vždy 1 kalendářní měsíc a to od data podání výpovědi! Výpověď bude podána písemně.
 
Lekce budou probíhat na (v) předem smluveném místě a čase.
Lektoři odpovídají za kvalitně a svědomitě odvedenou práci.

Copyright © Jazykovka pohodově

Designed by G73